Tändsticksberget ligger nära havet mellan Tuvan och Tändsticksområdet. Fastighetsbolaget Solhemsgruppen skrev till kommunen i förra veckan och vill diskutera ett planavtal för området. Bolaget vill undersöka förutsättningarna för att bygga bostäder på Tändsticksberget.

Det är dock inte första gången bostäder har planerats i området. En läsare hörde av sig och berättade att på 80-talet arrangerades en arkitekttävling. Den gången ville man bygga ända ner till vattnet. Närmast vattnet är det i dag båtuppställningsplats.

Planerna ska till och med ha gått så långt att intresserade kunde göra intresseanmälningar för att bosätta sig i området. Planerna rann ut i sanden. Oklart varför, men många liknande projekt avbröts i samband med finanskrisen i början av 90-talet.

VT:s tipsare förvånas inte av att Solhemsgruppen vill bygga på området.

– Det måste vara kommunens mest attraktiva läge för bostäder.

Läsarreaktion två – hade ett helt annat innehåll. Kristian Svedberg har arbetat på skogsstyrelsen. Han berättar att på 90-talet gjorde myndigheten en inventering av nyckelbiotoper – man pekade ut mark med höga naturvärden. Tändsticksberget var en av dessa platser i kommunen.

2010 gjorde Västerviks kommun en fördjupad översiktsplan för södra Norrlandet. Enligt en markanvändningskarta hör Tändsticksberget till de områden som bör förbli naturområde. I texten skriver kommunen:

– På Tändsticksberget finns gamla grova ekar och hällmarkstallskog.

I texten skrivs dock att nyckelbiotoper inte med automatik har något juridiskt skydd.

Daniel Niklasson på Västerviks planavdelning lägger till att inte heller den fördjupade översiktsplanen innebär något definitivt stopp för att bygga på berget.

– Det är ingen bindande bestämmelse på det sättet som en detaljplan är, utan snarare en viljeinriktning från kommunens sida, säger han.

Om kommunen skulle välja att bygga på en plats där det finns stora naturvärden, berättar han att länsstyrelsen kan gå in och överpröva beslutet.

Kommunekologen Lars Kåremyr beskriver vilken roll naturvärden kan spela när man gör en detaljplan:

– I planarbetet görs en lämplighetsprövning där man viktar olika intressen och värden mot varandra. För att kunna göra det tar exploatören fram en naturvärdesinventering där en oberoende part går igenom området, noterar hotade eller sällsynta arter och andra naturvärden.