De åtta tomterna på Gåsbäcksvägen har stått obebyggda sedan de avstyckades 1990.

Bolaget som bygger småhus i trä och sten marknadsför tomterna. När kunderna slår till så blir det bolaget som bygger, och kommunen som säljer tomten. Avtalet gäller i två år – därefter återgår tomterna till den kommunala tomtkön.