Kulturrådets satsning heter Stärkta bibliotek och är ett stöd som kan sökas av landets folkbibliotek. Västerviks kommun får totalt 400 000 kronor.

– Vi har sökt pengar för att kunna köpa in böcker till bokbussen, säger bibliotekschefen Julia Lindqvist och berättar att halva summan går till att fylla bokbussen.

Resterande 200 000 kronor går till Västerviks biblioteks digitala satsning.

– Vi ska köpa in surfplattor som går att låna och använda inom bibliotekets lokaler.

Besökarna kommer att kunna checka ut surfplattorna från en låneautomat och exempelvis läsa tidningen eller bara surfa.

– Tanken är att det ska gå att låna surfplattor på flera av våra bibliotek. Kommunen har som uppgift att minska den digitala klyftan. Vi jobbar för digital delaktighet, säger Julia Lindqvist

Totalt får Kalmar läns bibliotek 4,3 miljoner från Kulturrådet. Totalt har 70 miljoner kronor delats ut och söktrycket har varit högt. Kulturrådet har fått 272 ansökningar.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Under åren 2018 till 2020 fördelas 225 miljoner kronor per år.