Kommunstyrelsen har beslutat att köpa Västerviks landmärke, Spårö Båk, för en symbolisk summa av Sjöfartsverket. En krona är köpeskillingen. Avtalet säger att Sjöfartsverket ska, bland annat, måla båken innan Västerviks kommun tar över.

– Det ska vara klart till sommaren. Båken betyder mycket för kommunens invånare och för turisterna, säger Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande.

För närvarande är båken ett statligt byggnadsminne. När den köps av Västerviks kommun kommer den att bli ett enskilt byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Kommunen räknar med att det utvändiga underhållet kommer att kosta cirka 500 000 kronor fördelat på en tioårsperiod.