Men exakt vad huset kan rymma i framtiden är för tidigt att avslöja, menar han.

– Vi jobbar aktivt med det här just nu och jag vill inte riskera att sabba någonting genom att avslöja för mycket, säger han.

Något Östersjöcentrum tycks det i alla händelser inte bli fråga om – årtminstone inte i närtid.

Artikelbild

| Det gamla varmbadhuset i Västervik uppfördes 1910.

I stället har man alltså valt att i första hand gå vidare med det kommersiella spåret.

– Det var den inriktning som fick mest respons, även om politikerna i kommunstyrelsen var intresserade av att ge plats åt ett Östersjöcentrum i byggnaden, säger Kullin.

Det var för ett år sedan, våren 2017, som fastighetskonsulten Lars Svensson, med bas i Norrköping, fick i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av den aktuella fastigheten. När detta var gjort skulle han lägga fram förslag på tänkbara användningsområden för den speciella byggnaden.

– Eftersom flera föreningar och personer tagit kontakt med kommunen och visat intresse för att använda huset kändes det viktigt att en extern konsult fick uppdraget, en oberoende person med objektiv blick, sade Kullin till VT då.

Artikelbild

| Ulf Kullin är kommunstyrelsens förvaltningschef.

Ett tydligt direktiv från kommunledningens sida var att de idéer för byggnaden som Lars Svensson slutligen presenteradeskulle bidra till attraktivitet året om.

Så småningom fick han i uppdrag att arbeta utifrån två tänkbara spår – ett Östersjöcentrum (en mötesplats och ett forskningscenter) på fastigheten eller just en kommersiell och självbärande verksamhet.

I Lars Svenssons analys, som har presenterats för kommunstyrelsen ledamöter, nämns bland annat ett så kallat mathus – med förädling och försäljning – som ett möjligt alternativ.

En viktig grundförutsättning är att kommunen, eller mer korrekt det kommunala bolaget Tjustfastigheter, inte vill sälja byggnaden. Uthyrning är vad som gäller.

Konsulten, anlitad av Västervik Framåt AB, fortsätter att arbeta med projektet och ska ha en återredovisning för kommunstyrelsen hösten 2018.

Fram tills det blir aktuellt att renovera och anpassa huset för en ny verksamhet kan andra aktörer få nyttja byggnaden, det vill säga i den mån de kan använda den i befintligt skick.

I sommar kommer till exempel konstprojektet Tomma Rum att förlägga sin verksamhet hit.

Totalt räknar kommunen och Västervik Framåt med att slutnotan för konsultens arbete, och omkostnader i anslutning till det, landar på max 350 000 kronor.