Anmäler skola till Skolinspektionen

En förälder har anmält Västerviks gymnasium till Skolinspektionen. Frågan är: Är det rätt att ta betalt om en lånedator går sönder och behöver repareras?

27 mars 2018 18:00

Det undrar gymnasiechefen Jörgen Jonsson med. Det är därför som han ser fram emot Skolinspektionens utslag, berättar han.

Bakgrunden är denna: För cirka tre år sedan införde gymnasiet ett system med bärbara lånedatorer till eleverna, vars föräldrar skriver på ett avtal.

En förälder har nu anmält skolan efter att dennes barn tappat sin dator så att den gått sönder. Barnet har sedan själv lämnat in datorn för reparation.

I anmälan skriver föräldern bland annat att denne vill ha utrett om det är så att skolan kan ta betalt av vårdnadshavaren om lånedatorn går sönder.

I det aktuella fallet har föräldern redan betalat och kräver inga pengar tillbaka, men vill ha det utrett om avtalet håller enligt skollagen. Däri finns bland annat skrivelser om att skolan ska vara avgiftsfri, eller bara få ta ut ”en obetydlig kostnad” i samband med undervisningen.

I anmälan skriver föräldern också att denna tycker att reglerna kring surfplattor och datorer är ”luddiga”.

Nu har inspektionen vänt sig till Västerviks kommun för att få svar på två frågor:

1. Är en sådan bärbar dator som Västerviks gymnasium lånar ut till eleverna ett lärverktyg, det vill säga utrustning som eleverna behöver för att nå målen för utbildningen?

2. Erbjuder Västerviks gymnasium eleverna tillgång till sådan dator utan krav på ytterligare ersättning från elev/vårdnadshavare än den som följer av lag eller annan författning?

Jörgen Jonsson berättar att man har till 6 april på sig att inkomma med svar.

– Det ska bli intressant även för oss att veta. Vi har tittat på hur man gör i flera andra kommuner och kommit fram till den här lösningen. Nu får vi den prövad, och om den inte fungerar som det är tänkt så är Skolinspektionens beslut intressant, även för mängder av andra gymnasieskolor i Sverige, säger han.

Om en dator går sönder finns några alternativ, berättar han vidare.

– Man kan välja att ta reparationen på sin hemförsäkring, betala den rakt av själv eller så betalar man inte. Om man inte betalar får eleven en annan lånedator av äldre modell som också fungerar för ändamålet.

– Så måste vi göra eftersom vi anser att en dator är att likställa med penna och papper, eller griffeltavla på sin tid, alltså nödvändig för undervisningen.

Jörgen Jonsson ser fram emot beslutet, säger han.

– Nu får vi se om vi tänkt helt rätt i det här. Om inte så får vi självklart rätta oss efter det.

Datorerna

I snitt lämnas två datorer i månaden in för olika grad av reparation på Västerviks gymnasium. Skolan skickar iväg datorn och får ett kostnadsförslag tillbaka. Det skickas sedan till elevens vårdnadshavande.

Reparationerna brukar gå på mellan 1 000 kronor och 2 500 kronor.

Om en elev har haft sönder datorn med flit – det har hänt – utreder man händelsen och tar ytterligare kontakt med vårdnadshavaren.

Källa: Västerviks gymnasium

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa