Den rådande torkan är alltså inte det direkta skälet till att tallarna blir bruna, men indirekt har torkan haft stor betydelse.

– Alla insekter trivs när det är torrt väder, säger Magnus Gustavsson, skogsekonom på Södra.

Han berättar att det var en del angrepp av den röda tallstekeln även förra året, men då var det mer lokalt. Tuna, Hjorted och Rumskulla nämns som exempel på drabbade platser.

Artikelbild

| Här ser man larverna i färd med att tugga i sig barren.

Nu är det spritt över ett ganska stort område i södra Sverige, bland annat i Västerviks kommun.

Ove Arnesson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen i distriktet Kalmar. Han har fått många rapporter om angripna skogar den senaste tiden. På ungtallar kan hela trädet vara angripet, medan äldre tallar kanske bara får skador i topparna.

– När vi hade angrepp för några år sedan såg det ut som om skogen hade brunnit, säger han.

Delvis uppätna fjolårsbarr brukar sitta kvar och vissna. Senare äter larverna också de äldre barren.

Artikelbild

| Ove Arnesson, Skogsstyrelsen, ser en koppling till den rådande torkan.

Men även om trädet ser ut att vara ganska illa däran, brukar det återhämta sig. Det är mest tillväxten som bromsas upp.

Bekymret är om samma tall sedan angrips av märgborren, som ger sig på årsskotten. När all grönmassa försvinner, dör trädet.

Fast såvitt Magnus Gustavsson vet, är märgborren inte särskilt spridd i år.

Den röda tallstekeln har fått sitt namn av honans färg. Larverna är cirka 25 millimeter långa. De är grönaktiga med svarta ränder på sidorna och en ljusare rand längs ryggen. Huvudena är svarta.