Vistelsetiderna för vårdsökande till Västerviks sjukhus är något kortare i jämförelse med hela Kalmar län. För personer mellan 19 och 79 år är vistelsetiden 143 minuter jämfört med 155 minuter för personer som är 80 år eller äldre. Det innebär att äldres besök tar tolv minuter längre tid.

I Kalmar län får alla som söker vård, oavsett ålder, vänta ungefär 40 minuter på en första läkarbedömning. Men personer som är 80 år eller äldre spenderar ungefär 20 minuter längre tid på akutmottagningen i samband med sitt besök.

Det finns flera förklaringar till att de äldres vistelsetider är längre. Personer som exempelvis har råkat ut för en olycka eller som drabbats av hjärtinfarkt prioriteras.

– Väldigt många äldre kommer till akutmottagningen på grund av tilltagande sjukdom. När man sedan prioriterar patienterna är det inte säkert att de äldre får allra högsta prioritet, då tar det längre tid. Sen behöver många äldre läggas in för slutenvård, då kan det hända de behöver vänta på vårdplats, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen och tillägger att äldre som får skrivas hem från akuten kanske också får vänta på sin transport hem igen.

2015 började Socialstyrelsen samla in uppgifter om akutbesök och väntetider till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsen tittar på medianvärden, det vill säga om man räknar upp alla individuella väntetider delar medianväntetiden det totala antalet väntetider på hälften.