2017 – fler åkte med Gotlandsfärjan

Enligt en undersökning som Destination Gotland genomfört bland sina resenärer visar det sig att många av resenärerna valde att stanna till i Västervik i stället för att bara åka förbi.

31 januari 2018 07:00

Destination Gotland skickade ut en enkät till 1 500 resenärer som valde att resa mellan Gotland och Västervik i somras. Totalt svarade 456 personer.

97 procent av de som svarade var fastlänningar som reste via Västervik och 86 procent var över 40 år. Av de tillfrågade svarade 32 procent att de inte åkt till Gotland förut.

– Det är en högre siffra jämfört med vår ordinarie trafik under sommarsäsongen. Vi brukar locka 25 procent nya resenärer till Gotland, så det är väldigt positivt. Vår erfarenhet är att har man kommit en gång så kommer man gärna tillbaka många gånger till, säger Destination Gotlands vd Christer Bruzelius.

Enligt Christer Bruzelius valde många att resa över dagen från Västervik, 27 procent av det totala antalet biljetter som såldes för resande mellan Västervik och Visby var "över dagen-biljetter".

– Vi lyckades få många från närområdet att resa över dagen. Vi lyckades skapa förutsättningar för det traditionella resandet men vi lyckades också bygga ihop en "dagsprodukt". Det var väldigt lyckat. Vi ser potentialen att locka många nya grupper som reser till Gotland för första gången, säger han.

Majoriteten av de tillfrågade övernattade inte alls på Gotland. Dock kombinerade drygt en fjärdedel sin resa med besök i Västerviksområdet och cirka en femtedel övernattade dessutom.

– Det var inget vi hade räknat med så här snart, vi trodde nog att det skulle ta några år innan det blev så. Nu verkar det som om många stannat till här, det är jätteroligt, säger Niklas Lind, Västervik framåt, som menar att utgångsläget ser väldigt bra ut inför kommande säsong.

Enligt Christer Bruzelius tar Destination Gotland beslut om att trafikera Västervik–Visby årligen.

– Sen, när verksamheten är etablerad, då kanske man går in och säger att nu vill vi göra en lite längre "commitment" så att alla kan planera efter det, men i början tar man ett år i taget. Samtidigt arbetar man marknadsföringsmässigt på väldigt lång sikt, säger han.

Omkring 30 procent av de tillfrågade bokade resan en till två veckor innan resan gjordes och tio procent bokade biljett samma vecka som de reste. 25 procent av de tillfrågade fick reda på att Destination Gotland skulle trafikera Västervik via medier och ytterligare 25 procent via släkt och vänner.

Vi har tidigare skrivit om marknadsföringssamarbetet mellan Vimmerby, Västervik och Gotland som nyligen inletts för att locka fler besökare till regionen.

– Jag tror jättemycket på att utveckla det här samarbetet. Förhoppningen är att vi ska locka fler utländska turister till Gotland, säger Christer Bruzelius.

Den typiska resenären Västervik-Visby

Fastlänning.

40 plus.

Reser över dagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa