Väntetiderna till operation minskar

21 oktober 2019 13:39

I tolv av landets sammanlagt 21 sjukvårdsregioner har väntetiderna till operation eller behandling minskat, samtidigt som väntetiderna till det första besöket i specialistvården gått ner i nio regioner.

Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i dag presenterade siffror för väntetiderna i hälso- och sjukvården i september, siffror som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden till regionerna.

"Tillgängligheten till den specialiserade vården blir bättre och jag hoppas att vi kan se fortsatta förbättringar under hösten. Fler patienter behöver få tillgång till vård tidigare, samtidigt behöver vi fokusera på de långsiktiga förbättringarna", säger Fredrik Lennartsson, chef för vård- och omsorgsavdelningen på SKL, i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen för den nya kömiljarden, som är tänkt att fungera som en ekonomisk morot för regionerna att minska sjukvårdens väntetider, tecknades i juni 2019 och omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT