Väntad inbromsning i tysk ekonomi

15 januari 2020 10:14

Tysk ekonomi bromsade under förra året in till sin långsammaste tillväxttakt på sex år. Pågående handelskonflikter slog hårt mot tyska exportföretag.

Den tyska bruttonationalprodukten (BNP) växte med 0,6 procent under 2019, enligt preliminär officiell statistik. Det är den svagaste tillväxttakten sedan 2013 och en kraftig inbromsning jämfört med året före då BNP-tillväxten var 1,5 procent.

Siffran var i linje med ekonomernas förväntningar, enligt en Reutersenkät.

Samtidigt konstateras att den tyska ekonomin har haft tillväxt i tio år i rad, den längsta sammanhängande perioden av tillväxt sedan öst och väst enades.

Tillväxten under 2019 berodde främst på att hushållens konsumtion var stark, att statens utgifter ökade samt en blomstrande byggmarknad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters