De tog hem fina priset

Vadstena och Dals församlingar har utsetts till Årets kyrkogårdsförvaltning 2019. "Det är riktigt ärofull för oss", säger Pär Martinsson, fastighets- och kyrkogårdschef.

23 maj 2019 17:35

Det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges lantbruksuniversitet, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund som tillsammans utser Årets kyrkogårdsförvaltning.

– Det är en stor grej. Det är lite över 500 förvaltningar i Sverige, så det är hård konkurrens, säger han.

Sju olika kriterier har tagits med i bedömningen som lett till att kyrkogårdsförvaltningen fått titeln i år. Kriterierna är hållbarhet, organisation, arbetsmiljö, kreativitet, kundservice utveckling samt kultur.

– Alla bedöms utifrån de kriterierna och i olika grad uppfyller man det där, säger han.

När det gäller hållbarhet har satsningar på utbyggnaden av solceller och produktionen av egen solel lyfts fram.

– Miljöbiten är väldigt viktig och vi har jobbat idogt med det, säger han.

Förvaltningens kreativitet har lyfts fram med exempel som betande djur, höhässjor fruktträd och bin som bidrar till ökad biologisk mångfald. Även aktivitetsprojektet Gröna fingrar lyfts fram i bedömningen.

Teamwork genomsyrar hela organisationen.

– Vi jobbar i arbetslag i en ganska platt organisation. Alla är delaktiga, säger han.

Kundservicen bedöms som bra och välutvecklad och nya lokalerna är moderna och välanpassade.

– Sedan är det ju att det är välskött och att det ser bra ut.

De sju kriterierna utgör en helhet.

– Det hänger ju ihop. Det är ett sammanhang, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa