Medveten bluff bakom vaccinrappport

En studie, som 1998 skrämde föräldrar världen över med påståendet att barn riskerade att bli autistiska av trippelvaccin, var en medveten bluff, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).

6 januari 2011 12:09

Mängder av föräldrar i västvärlden vägrade efter rapporten, som publicerades i tidskriften The Lancet, att låta sina barn få vaccinet som innehåller skydd mot mässling, påssjuka och röda hund.

I Sverige sjönk antalet vaccinerade barn från 97 till 88 procent.

Den ansvarige för studien, Andrew Wakefield, och hans forskarlag uppgav att de funnit autism hos tolv barn och att de flesta av dessa fått trippelvaccinet strax innan symtomen uppträdde.

Förfalskning

Enligt BMJ är det inte möjligt att Wakefield begick ett misstag, han måste ha förfalskat uppgifterna i studien. Bland annat har tidningens efterforskningar visat att ett antal av barnen visade symtom på autism redan före vaccineringen. Och i inget av de tolv fallen stämde studiens uppgifter med barnens medicinska journaler. Vissa diagnoser var tillrättalagda, datum hade ändrats. Av de barn som påstods ha blivit autistiska av vaccinet, var bara ett klart diagnostiserad med sjukdomen.

Enligt BMJ fick Wakefield, som förnekar alla anklagelser, i hemlighet hundratusentals dollar av en advokatbyrå som planerade att för vaccinmotståndares räkning starta en rättslig process mot vaccinet.

Drogs tillbaka

Lancet drog redan 2004 tillbaka artikeln och beklagade att den publicerats. Tidskriften förklarade att om man känt till att studien var kopplad till vaccinmotståndare hade den aldrig tagits in.

Förra året förlorade Wakefield sin läkarlegitimation i Storbritannien på grund av studien. Den brittiska socialstyrelsen, GMC, kom fram till att han "grovt åsidosatt" sin yrkesetik. Wakefield beskrivs av GMC som "oärlig" och "oansvarig". Men GMC:s beslut grundade sig inte på att rapporten skulle varit oriktig eller vilseledande utan handlade framför allt om huruvida Wakefield varit rådgivare åt advokater som representerat personer som hävdar att de skadats av vaccinering.

Wakefield är nu är verksam i USA.

"Smutskastning"

Den utpekade läkaren, Andrew Wakefield, slår ifrån sig anklagelserna och säger att han är utsatt för smutskastning från läkemedelsföretag.

I en intervju med CNN förnekar Wakefield att han förfalskat sin forskning och hävdar att sanningen finns i den bok han själv skrivit om skandalen.

-Boken är inte en lögn, studien är inte en lögn.

På frågan om varför tio av hans medarbetare har tagit tillbaka studiens slutsatser svarar han:

-Jag är rädd att de har utsatts för påtryckningar. Folk blir väldigt, väldigt rädda. Vi pratar om mycket mäktiga intressen här.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!