Tungmetaller förorenar jordbruksmark

Omkring tio procent av Kinas jordbruksmark är förorenad av bly, zink och andra tungmetaller. Nivåerna överstiger avsevärt de officiella gränsvärdena, framgår av en rapport.

7 november 2011 04:51

Wan Bentai, chefsingenjör vid departementet för miljöskydd, säger att en undersökning som genomförts i år visar på utsläpp från smältverk, skorstenar, vattenavrinning och anrikningssand.

-De senaste åren har det skett ständiga utsläpp av tungmetaller, säger Wan.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!