Tio år sedan nedläggningen

Torsdagen den 12 februari 2004 började som en vanlig arbetsdag men slutade i chock för de allra flesta på Electrolux i Västervik. Företagsledningen övervägde att flytta fabriken till Ungern.

1 december 2014 17:04

Så blev det också. Definitivt beslut meddelades den 11 maj. Då hade de 518 anställda redan varslats om uppsägning. Ett år senare, den 31 mars 2005, stängde fabriken.

Den största gruppen anställda lämnade i december 2004, för tio år sedan. Tidigare under hösten hade grupper av anställda slutat vid varje månadsskifte.

Chock och förstämning rådde de första dagarna efter beskedet. Att det blev så överraskande för de allra flesta berodde på att fabriken gick bra ekonomiskt och att produktionen gick på högvarv. Utvecklingsavdelningen hade flyttats till Stockholm en tid innan och det hade kanske fått en och annan att tro på kommande neddragningar, men knappast en nedläggning.

– Fabriken i Västervik är bra och ger bra resultat. Men på bara något års sikt ser det annorlunda ut. Vi kommer att bli svårt klämda, sa Magnus Yngen, dåvarande vice vd för Electrolux AB vid presskonferensen på eftermiddagen den 12 februari.

I början av mars kom spekulationer i att fabriksflytten var ett motköp i Ungerns beställning av JAS-plan. Detta förnekades först men bekräftades av koncernchefen Hans Stråberg den 27 mars.

Under våren hölls flera möten mellan Electrolux ledning och kommunledningen. Statsministern lovade sitt stöd till Västervik och arbetslivsminister Hans Karlsson kom hit för att informera sig om läget. Under tiden började de anställda inrätta sig i att snart förlora sina anställningar.

Några sökte jobb direkt och lämnade fabriken innan uppsägningstiden var till ända. I mitten av september hade 85 av de anställda redan fått nytt jobb. Två år senare hade 312 hittat nya anställningar.

I maj kom det slutliga beskedet: Electrolux har beslutat att upphöra med produktionen av dammsugare i Västervik.

Magnus Yngen var åter på plats och höll möte för personalen. Han medgav att flyttningen av fabriken till Ungern beräknades kosta 200 miljoner kronor. I detta ingick ett åtgärdsprogram för 76 miljoner kronor.

Sju miljoner kronor togs senare från den potten för att ge en bonus till de anställda för att hålla produktionen på en hög nivå ända fram till nedläggningen.

Nedläggningen av kommunens största privata arbetsplats med över 500 anställda blev förstås ett dråpslag mot bygden. Så beskrevs det också i media då.

En stor del av de fabriksanställda hade arbetat på Electrolux länge, ibland flera från samma familj. 20-30 års anställningstid var inte ovanligt, vilket också betyder att många redan var runt 50 år och äldre. För dem var det svårare att hitta nya jobb och det finns flera som fortfarande är arbetslösa. Vid tidigare neddragningar hade yngre sagts upp.

En familj som berättade om sin situation för VT:s läsare var Sofia Lööw Isaksson, hennes make Anders Isaksson, äldsta dottern med sin make och yngsta dottern. De jobbade alla på fabriken.

– Electrolux har varit en bra arbetsplats. Det har känts tryggt för oss anställda, sa Sofia Lööw Isaksson.

Under avvecklingen erbjöds de anställda även hjälp till studier. Att ha börjat arbeta på fabriken redan i tonåren, i stället för att gå på gymnasiet, var inte heller ovanligt.

Avvecklingen skulle starta i augusti 2004, men redan i mitten av juli flyttades den första dammsugarlinan till Ungern. I november gjordes den sista dammsugaren av modellen Oxygen. Då sa Sverker Myrhage så här i VT:

– Det känns lite tomt och vemodigt nu när Oxygentillverkningen läggs ner. Den har stått för kvalitet. Vi var ett bra gäng på den linan, med fin sammanhållning.

Den sista november träffade kommunledningen statsminister Göran Persson i Kalmar för att diskutera läget men kom hem tomhänt, utan löften om nya jobb eller pengar till Västervik.

Så småningom blev det nya jobb, på det nya fängelset, på skattekontoret och på försäkringskassan.

På VT följde vi nedläggningsprocessen så länge den pågick. Vi har också senare kunnat berätta om nya verksamheter i de gamla fabrikslokalerna, som blev företagshotell med namnet Welux.

Fabrikens betydelse för Västervik kan knappast överskattas. I flera decennier var den kommunens största privata arbetsplats, med som mest omkring 1800 anställda 1988, inklusive anläggningarna i Ankarsrum och Överum. Kring Electroluxfabriken i Västervik byggdes också stadsdelen Johannesdal ut på 50- och 60-talet med villor, lägenheter och service.

Det började egentligen 1946. Då startades utbildning av personal och senare tillverkning av elmotorer inne i de före detta Kvarngatsskolorna i stan. Samtidigt pågick byggandet av den nya fabriken vid Lysingsvägen.

Den 1 oktober 1948 invigdes fabriken i Västervik, som då hade 265 anställda. Under 40- och 50-talet tillverkades elmotorer till symaskiner, grammofoner och räknesnurror, tvättmaskiner och centrifuger.

1966 flyttades dammsugartillverkningen från Stockholm till Västervik, på initiativ av nye koncernchefen Hans Werthén. Så sent som 2003 fick kommunalrådet Harald Hjalmarsson positivt besked från Electroluxledningen om fabrikens framtid i kommunen. Två år senare hade fabrikslokalerna tömts på anställda.

 

Läs om hur det gått för några av de tidigare anställda.

 

 

Äldre artiklar om Electrolux nedläggning:

 

http://www.vt.se/nyheter/drapslag-mot-vastervik-2303411.aspx
Ett dråpslag mot Västervik, 2004-02-12


http://www.vt.se/nyheter/electrolux-brev-till-kommunalradet-2303400.aspx
Electrolux brev till kommunalrådet, 2004-02-12


http://www.vt.se/nyheter/520-anstallda-varslade-2303750.aspx
520 anställda är varslade, 2004-02-18


http://www.vt.se/nyheter/hela-slakten-jobbar-pa-electrolux-2303580.aspx
Hela släkten jobbar på Electrolux, 2004-02-16


http://www.vt.se/nyheter/for-dyra-dammsugare-i-vastervik-2307108.aspx
Hans Stråbergs öppna brev till Västerviksborna, 2004-04-07


http://www.vt.se/nyheter/stormote-pa-electrolux-avslutat-2308876.aspx
Stormöte på Electrolux avslutat, 2004-05-11


http://www.vt.se/nyheter/tre-mycket-tunga-manader-2308884.aspx
Tre mycket tunga månader, 2004-05-12


http://www.vt.se/nyheter/nya-jobb-for-luxarna-1940399.aspx
Nya jobb för luxarna, 2005-05-12


http://www.vt.se/nyheter/i-augusti-borjar-utflyttningen-till-ungern-2308882.aspx
I augusti börjar utflyttningen till Ungern, 2004-05-12


http://www.vt.se/nyheter/avvecklingen-gar-planenligt-2319011.aspx
Avvecklingen går planenligt, 2004-09-03


http://www.vt.se/nyheter/ingen-uppgorelse-med-lux-kunde-nas-2312609.aspx
Ingen uppgörelse kunde nås mellan koncernledningen och de fyra fackklubbarna, 2004-06-15


http://www.vt.se/nyheter/sista-dagen-med-oxygen-2330954.aspx
Sista dagen med Oxygen, 2004-11-04


http://www.vt.se/nyheter/vi-vill-skriva-electrolux-historia-2327359.aspx
"Vi vill skriva Electrolux historia," 2004-10-09


http://www.vt.se/nyheter/nu-ar-det-slut-2349970.aspx
Nu är det slut!, 2005-03-09


http://www.vt.se/nyheter/avvecklingen-av-electrolux-tog-drygt-ett-ar-2353813.aspx
Avvecklingen av Electrolux tog drygt ett år, 2005-03-30

 

Nedläggningsåret

2004:

12 februari: Vid ett möte med all personal i fabriken meddelar Magnus Yngen, vice vd och chef för Electrolux Floor Care and Light Appliances, att ledningen överväger att flytta dammsugartillverkningen till Ungern, det vill säga lägga ner fabriken i Västervik.

17 februari: MBL-förhandlingar inleds.

18 februari: 518 anställda på Electrolux varslas om uppsägning.

20 mars: Över tusen personer går i demonstrationståg genom centrala Västervik för att protestera mot flytten av Electroluxfabriken.

16 april: De lokala förhandlingarna strandar och centrala förhandlingar begärs. Samma dag säger koncernchefen Hans Stråberg till VT att Electrolux kommer i en framtid inte att ha någon som helst produktion vid anläggningen i Västervik.

11 maj: Koncernstyrelsen meddelar sitt beslut att lägga ner dammsugartillverkningen i Västervik.

7 juni: Arbetsförmedlingen installerar sig på fabriken.

14 juli: Nedmonteringen av fabriksanläggningen har påbörjats och de första transporterna går iväg till Ungern.

3 november: 20 minuter över ett tillverkades den allra sista Oxygendammsugaren i Västervik, efter nästan sju års produktion av fabrikens storsäljare.

30 november: Över 100 personer gör sin sista arbetsdag på Electrolux.

7 december: Nu är 1 794 personer arbetslösa i Västervik, varav 1 142 öppet arbetslösa.

2005:

28 februari: Den sista större gruppen anställda lämnar Electrolux. Nu är personalstyrkan bara omkring 25 personer.

18 mars: En auktion på återstående inventarier hålls för de före detta anställda i fabriken.

31 mars: Idag upphör verksamheten vid Electrolux fabrik i Västervik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Johansson