Tecken i tiden för pedagoger

Alla barn ska ha ett språk – inte bara den som kommunicerar med tal. Det tar skolan fasta på och under tre heldagar lär sig pedagoger från förskola till gymnasiet att teckna.

26 augusti 2015 12:59

Det är tre intensiva dagar som står på schemat för skolpersonalen, ska man ha klart för sig. Och viktiga dagar, poängterar hörselpedagogen Helene Lindhe.

– Det är otroligt viktigt att även barn som inte kan uttrycka sig med talat språk har likvärdiga verktyg. Och det räcker inte med att bara några kan, många måste kunna.

Kursledaren Håkan Ernklev håller med. Han reser runt och håller kurser i teckenspråk och menar att

– Kompetensen på det här området verkligen höjas. De här barnen har ju naturligtvis samma språk inom sig, men kan ofta inte förklara eller berätta om sina känslor.

Det kan leda till frustration – och blir en ond spiral.

– Ofta kanske fokus ligger på att lära sig några basord, det mest grundläggande som "äta" eller "kissa". Men det är mer "personaltecken", alltså tecken som personalen har nytta av snarare än barnen. De här barnen vill också berätta vad de har varit med om eller om sina intressen.

– Att kunna 400-500 tecken är ett absolut minimum, eftersom man som personal inte bara ska kunna använda ett teckenförråd för det dagliga livet utan också ansvara för det tecknande barnets språkutveckling, fortsätter han.

Det hela handlar helt enkelt om att ge barn med barn med språkstörningar ett fullvärdigt liv, menar Håkan Ernklev.

– Det får aldrig bli så att den enda som kan tecken är sjuk och att barnet därmed inte kan förmedla sig alls.

martina.lingefjord@vt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Lingefjord