Swedbankchefen förnekar vänskapskorruption

Den avgående Folksamchefen Jens Henriksson förnekar att vänskapskorruption ligger bakom att han fick jobbet som vd på Swedbank.

Jag ser det inte som det, säger han.

29 augusti 2019 07:28

Som högsta chef på storägaren Folksam och representant i valberedningen var Jens Henriksson en av de pådrivande när den tidigare socialdemokratiska statsministern Göran Persson i juni blev ordförande i Swedbanks styrelse.

Två månader senare har Swedbanks styrelse, med Göran Persson vid rodret, i sin tur valt Henriksson som ny vd för Swedbank.

Sedan 1990-talet

De båda har känt varandra sedan 1990-talet, när Henriksson som 26-åring rekryterades till Göran Perssons stab på Finansdepartementet.

TT: Är inte det här vänskapskorruption?

Jag ser det inte som det. Jag satt i Swedbanks valberedning. Jag tycker vi tog ansvar i en svår situation och föreslog ett antal förändringar, säger Henriksson om hur det gick till när Persson utsågs till ordförande.

Han tillägger att det är stämman, med aktieägarna, som i slutändan avgör vem som blir ordförande – inte valberedningen.

Persson håller med och tonar samtidigt ned risken för att deras långa vänskap ska skapa problem framöver, som att de skulle börja skydda varandra i krislägen.

Svaret är nej. I det ögonblicket ett sådant beteende skulle breda ut sig är det slut. Det där fattar omgivningen, det där ser ni och det där förstår vi själva, säger han.

Ingen jävssituation

Henriksson var även aktiv i rekryteringen av Erik Thedéen som chef för Folksamägda KPA 2015. Numera är Thedéen generaldirektör för Finansinspektionen (FI) och därmed ansvarig både för tillsynen av Swedbanks verksamhet och FI:s pågående utredning av bankens arbete mot penningtvätt.

Varken Henriksson eller FI ser dock detta som ett problem.

"FI bedömer att det inte föreligger någon jävsituation gällande Erik Thedéen och Swedbank med anledning av att Jens Henriksson tillträder som vd och koncernchef", skriver FI i ett uttalande.

Jag har en bra, professionell relation med Thedéen och jag tycker att han gör ett bra jobb på inspektionen, säger Henriksson.

"Det ligger och maler"

En annan fråga som präglade Jens Henrikssons första presskonferens efter utnämningen som vd för Swedbank var vilken roll han spelat under Swedbanks hårt kritiserade hantering av penningtvättskrisen.

Det kan man alltid utvärdera om jag agerat för resolut, för långsamt eller för snabbt. Det ligger och maler i mig, säger han till TT.
Jag satt i valberedningen, och den vidtog åtgärder som jag tyckte var bra. Nu går jag in i en ny roll.

Enligt Henriksson har han inte mer insyn i bankens problem med penningtvätt än vad som framkommit i media. Och som tillträdande vd på banken utlovar han dock största möjliga öppenhet, både vad gäller utredningar och arbetet med att hantera penningtvättsproblemet.

Sedan finns det ett antal restriktioner, säger Henriksson.

Juridiskt begränsas bankens möjlighet att avslöja detaljer om kunder och deras finansiella förhållanden, enligt Henriksson.

Sedan har vi också en kultur, där vi hela tiden ska jobba för kunden, säger han.

Aktien har rasat med 40 procent

De misstänkta transaktionerna och bankens hantering av dessa utreds ännu, såväl internt som av myndigheter i Sverige, Baltikum och USA. För Swedbank kan det sluta med mångmiljardböter och i värsta fall att USA:s myndigheter kommer fram till att banken begått sanktionsbrott och begränsar tillgången till dollarfinansiering.

TT: Hur mår Swedbank i dag?

Maskineriet funkar. Det går bra. Samtidigt är det klart att över detta hänger en våt filt, som är de granskningar som finns och penningtvättsproblematiken. Det här påverkar människor som jobbar för oss. Det påverkar aktiekursen. Det påverkar bilden av Swedbank, säger Henriksson.

Swedbankaktien föll i början av dagen men vände upp och stängde på plus 0,8 procent. Men den har rasat med drygt 40 procent till den lägsta kursen på nästan sju år sedan SVT:s Uppdrag granskning i februari avslöjade omfattande misstänkt penningtvätt i banken.

Henriksson, vars lön mångfaldigas när han går från Folksam till Swedbank, har redan sagt upp sig från försäkringskoncernen. Men exakt när övergången kan ske är nu en förhandlingsfråga mellan styrelserna i Folksam och Swedbank.

Fakta: S-märkt Folksamchef tar över Swedbank

Jens Henriksson kommer från Lund och är född 1967. Han tog examen i elektroteknik 1988 men läste även in en civilekonomexamen i Lund. Han har därefter även avlagt en så kallade fil lic i nationalekonomi. Under studietiden engagerade han sig även i Socialdemokraterna.

Han kommer senast från en post som koncernchef på Folksam och har tidigare varit vd för Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX och suttit i styrelsen för Internationella valutafonden (IMF). Där var han bland annat inblandad i utformningen av stödprogram med nödlån till Island och Lettland.

Mellan åren 1994 och 2006 arbetade Henriksson på Finansdepartementet, de sista fyra åren som statssekreterare i statsminister Göran Perssons S-regering. På Finansdepartementet arbetade Henriksson även som politisk sakkunnig och planeringschef.

Henriksson ska ta över som vd och koncernchef för Swedbank så snart som möjligt. Då går den tillförordnade vd:n Anders Karlsson, vanligtvis Swedbanks finanschef, tillbaka till sin ordinarie roll.

Företrädaren Birgitte Bonnesen fick sparken i mars, i samband med en årsstämma. Då hade en svensk brottsutredning om misstänkt insiderbrott med koppling till penningtvättsavslöjandet utvidgats till att även gälla misstänkt grovt svindleri.

Källa: Lunds tekniska högskola, Swedbank

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT