Straff för mord kan ändras två gånger 2020

Regeringen får igenom sin proposition om att mord oftare ska kunna ge livstid, enligt uppgift till TT.

Samtidigt ska justitieutskottet försöka lagstifta om ytterligare skärpningar. Följden kan bli att straffreglerna för mord ändras två gånger nästa år.

10 oktober 2019 20:14
För att inte försena ikraftträdandet av det som regeringen lägger fram, och som vi tycker är bra men för lite, så väljer vi att ta det i två spår, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, till TT.

Gången blir därmed nu att M, och även SD, L och KD, ställer sig bakom regeringens proposition. Samtidigt ska utskottets kansli skriva egna lagförslag som utgår från Moderaternas motion. Där föreslås att även mord som sker kopplade till organiserad brottslighet och mord av närstående ska ge livstids fängelse, utöver de försvårande omständigheter som regeringen har med i propositionen.

"Utan en sådan komplettering av lagtexten föreligger en överhängande risk att gängmorden som sker på öppen gata och mord av närstående som sker inom hemmets fyra väggar inte kommer att leda till livstids fängelse", skriver Moderaterna i sin motion.

Men utskottets beredning av M-tilläggen kommer att ta omkring tre månader och ska också gå till Lagrådet. Om det sedan finns en majoritet i riksdagen för det så kan den lagändringen ske nästa sommar.

Följden kan bli att straffet för mord ändras en första gång vid årsskiftet i enlighet med propositionen samt ytterligare skärpning vid halvårsskiftet om M-förslaget får tillräckligt stöd under våren.

Det är klart att vi skulle ha kunnat säga nej till propositionen nu för att kunna ta allt samlat. Men då skulle vi försena andra straffskärpningar och det ser ju inte så bra ut, säger Johan Forssell.
Fakta: Skärpt straff för mord

I propositionen Skärpt straff för mord föreslår regeringen strängare straff för mord.

Ett syfte är att fler som döms för mord ska få livstids fängelse.

Skärpningarna innebär bland annat att rätten ska ta hänsyn till om ett mord är noggrant planerat, om den åtalade visat särskild förslagenhet eller velat dölja andra brott.

Försvårande kan också vara om gärningen inneburit svårt lidande för offret eller har varit särskilt hänsynslös.

Lagändringen föreslås träda i kLraft den 1 januari 2020.

Moderaterna föreslår i en motion att mord med kopplingar till gängkriminalitet samt mord av närstående också ska motivera livstid. Riksdagen ska arbeta fram de lagtilläggen på egen hand, får de sedan stöd kan de läggas till tidigast vid halvårsskiftet 2020.

Källa: Propositionen, Moderaterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Larsson/TT