Så lönsam är din utbildning

Olika högskoleutbildningar betalar sig väldigt olika i form av inkomst några år efter examen. En av de utbildningar som betalar sig bäst är det dessutom ganska lätt att bli antagen till.

14 juni 2019 19:58

Att läkare och jurister tjänar bra är allmänt känt. En ny rapport från Universitetskanslersämbetet visar att var fjärde läkare och var femte jurist har en årsinkomst på över 600 000 kronor fem år efter examen. Men så krävs också bra gymnasiebetyg och många års studier dessförinnan.

Måttlig konkurrens

Men även blivande psykologer har en lång utbildning som är svår att komma in på. Fem år efter examen har hälften en inkomst över 400 000 och endast 2 procent har kommit upp i en årsinkomst över 600 000 kronor. Det kan jämföras med gruppen högskoleingenjörer, där motsvarande andelar är 61 respektive 5 procent. Högskoleingenjörerna läser tre år medan psykologerna läser i fem år. Och konkurrensen till högskoleingenjörsutbildningarna är måttlig eller låg.

Lägre för kvinnor

Det är alltså inte så att de utbildningar som leder till höga inkomster behöver vara de mest populära, och vice versa. Konkurrensen till fysioterapeutprogrammet är relativt hög, men sjukgymnasterna hör till dem som hamnar långt ned i UKÄ:s inkomstjämförelse. Allra sist ligger arbetsterapeut, tandhygienist och biomedicinsk analytiker. Efter tre års studier har färre än var tionde i dessa yrkesgrupper en inkomst på 400 000 kronor fem år efter examen.

UKÄ konstaterar att kvinnor genomgående har lägre inkomster än männen, oavsett utbildning. Det kan förklaras av att kvinnor i högre grad är föräldralediga och i högre grad arbetar deltid. I vilken mån kvinnor har lägre lön besvaras inte i UKÄ:s rapport.

Däremot är det tydligt att utbildningar där många senare tjänar under 400 000 kronor om året ofta är kvinnodominerade. Utbildningarna till högskole- respektive civilingenjör är däremot mansdominerade – och leder till höga inkomster.

Fakta: Inkomstlistan

Andelar (i procent) med inkomster över 400 000 kronor respektive 600 000 kronor. Examensår 2011, inkomstår 2016.

ExamenAndel över 400 000 krAndel med över 600 000 kronor
Läkarexamen8125
Civilingenjörsexamen7212
Juristexamen6218
Högskoleingenjörsexamen615
Civilekonomexamen6110
Apotekarexamen544
Magisterexamen5212
Tandläkarexamen51 4
Psykologexamen502
Arkitektexamen500
Masterexamen487
Magisterexamen (2007)476
Receptarieexamen360
Kandidatexamen344
Högskoleexamen303
Sjuksköterskeexamen252
Lärarexamen241
Socionomexamen231
Studie- och yrkesvägledarexamen190
Konstnärlig masterexamen170
Konstnärlig kandidatexamen120
Logopedexamen120
Fysioterapeutexamen100
Biomedicinsk analytikerexamen80
Tandhygienistexamen60
Arbetsterapeutexamen20

Med inkomst menas här lön, men även transfereringar som föräldrapenning och sjukpenning. Kapitalinkomster ingår inte.

En årsinkomst på 400 000 kronor motsvarar drygt 33 000 kronor i månaden. En årsinkomst på 600 000 kronor motsvarar 50 000 kronor i månaden.

Källa: UKÄ

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Lena Wallström/TT