Redo för det värsta

Världen har blivit oroligare. Hur är Västerviks beredskap av decennier av nedrustning?

12 februari 2015 15:02

Lagren av skyddsmasker är skrotade. Likaså organisationen som ansvarade för dem.

Civilförsvaret ansvarade för allt från att se till att de byggdes skyddsrum, bygga upp kristidsförråd med allt från skyddsmasker till förnödenheter. I organisationen Civilförsvarsföreningen utbildades hemskyddsombud som skulle hjälpa civilbefolkningen i krislägen.

I dag är ansvaret utspritt på flera parter. Kommunerna har fått ta över mycket att krisberedskapen. Den statliga myndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för skyddsrummen, medan kommunen har en lokal krisberedskap.

När VT ringer till Räddningstjänsten i Västervik så har de två personer som arbetar med beredskapsfrågor semester.

– Det finns en beredskap för kriser av bredare slag. Däremot finns inte de gamla beredskapsförråden kvar, säger Roger Landelius på räddningstjänsten.

Västervik är inte unikt, berättar Magnus Dyberg-Ek på MSB. De lager av skyddsmasker som fanns i början 90-talet är kasserade sedan länge. Skyddsrummen finns kvar.

– Det byggs inte några nya. Man kan säga att vi vårdar de som finns kvar, säger Magnus Dyberg-Ek, men lägger till att det görs ingen tillsyn av skyddsrummen längre.

Samtidigt säger han att det kan vara ändringar på gång. Innan jul kom en rapport från försvarsberedningen. Den kommer att följas av en proposition. På samma sätt som man börjat diskutera att rusta upp det militära försvaret, så kan det komma direktiv om planering av det civila försvaret. Han tror dock att det kommer att dröja innan det märks i kommunerna.

– Ska de få nya uppgifter, måste det lösa sig med pengar också.

Civilförsvarsföreningen som utbildade hemskyddsombud finns däremot fortfarande kvar – nu under namnet Civilförsvarsförbundet. I Västervik har föreningen ett 60-tal medlemmar. Ordförande sedan 20 år tillbaka är Leif Andersson.

– 1996 kan man säga att civilförsvaret började avvecklas, säger han, och berättar om de övningar man hade innan dess. Bland annat i att prova ut skyddsmasker.

I dag är föreningen inriktad på beredskap i ett bredare perspektiv. Västerviksföreningen hjälpte bland annat till vid stormen Gudrun för tio år sedan.

Leif Andersson håller regelbundet föreläsningar i skolor på temat att klara sig 72 timmar utan el.

– Jag brukar prata med niondeklassare. Det är en bra ålder om man vill nå ut med ett budskap.

Leifs nödväska

I dag lär Civilförsvarsförbundet ut en allmän krisberedskap. Varje hushåll bör fundera på vad som behövs för att klara av ett längre strömavbrott.

Leif ”Vilse” Andersson visar en nödväska som innehåller: Några olika sorters ficklampor – några dynamodrivna. Konserver och torrfoder. Ett paket med russin som ger snabb energi. En kniv och eldstål. En lykta. Ett spritkök. En ihopfällbar vattendunk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!