Prognosen: Underskott på nära 130 miljoner

Enligt den senaste prognosen kommer Region Kalmar län gå back med 128 miljoner kronor 2019. Förklaringen ska vara ökade kostnader och lägre skatteintäkter än man räknat med.

9 maj 2019 11:09

Under onsdagens möte med regionstyrelsen föredrogs prognosen för resten av året. Där kunde man konstatera att prognosen skiljer sig från budgeten med 250 miljoner kronor och nu räknar man med att gå 128 miljoner back.

Enligt regionens pressmeddelande finns det flera orsaker till det.

Dels har det att göra med att "kostnaderna ökar för kraftigt" samtidigt som tillväxten avstannat, vilket leder till mindre skatteintäkter.

Trots att vårdförvaltningarna gör bättre resultat än förra året så går de tillsammans fortfarande back med 348 miljoner kronor. Hälso- och sjukdomsförvaltningen med sina tre sjukhus har det kämpigast, de står för 307 miljoner av underskottet.

Nu presenterar man ett flertal åtgärder som ska stärka ekonomin. Bland annat handlar det om översyn av schemaläggning, man ska fokusera på att ta in mindre hyrpersonal, utöva återhållsamhet med representation och resor, vara restriktiva med att nyanställa och inför fler videomöten. Man skriver också att det är svårt att veta hur de olika åtgärderna kommer att ge för effekt under året. Man ser också att det är svårt att förutspå hur statsbidragen kommer att se ut.

När man tittar i ett längre perspektiv räknar man med att överflyttningen till nära vård, fortsatt digitalisering och oberoende av bemanningsbolag ge resultat i lägre kostnader.

Regionrådet Malin Sjölander (M) är kritisk.

– Man har gått från överskott till nollresultat, och förra året var det första på länge som dåvarande landstinget gick back. För oss moderater och kristdemokrater handlar det mycket om budgetarbetet. Vi vill att man ska fastställa budgeten tidigare istället för under senhösten. Då hinner verksamheterna anpassa sig och komma in med sina verksamhetsplaner.

– Vi vill också ha tydligare månadsrapporter så att man kan följa utvecklingen.

Hon säger också att det finns stor risk för att läget förvärras.

– De placerade pensionspengarna ger ett överskott på ungefär 91 miljoner. Om marknaden vänder räddas vi inte av de pengarna, då har vi ett mycket större underskott. Nu utgår man från ett "best case"-scenario, istället för att vara förberedda.

Anders Henriksson (S) är regionstyrelsens ordförande. Han kallar Sjölanders utspel för skrämselpropaganda.

– Det hjälper inte till att lösa den här situationen.

Ni har gått från plus, till nollresultat och förra året var första som ni gick back, i år ser underskottet ut att öka. Går det att vända?

– Ja, det går att vända. Vi kämpar med samma problem som alla regioner i Sverige, vi har svårt att anställa personal och kämpar med ett ändrat demografiskt tryck. Vi satsar på utbildning och ska kunna minska beroendet av hyrbemanning. Men det tar tid.

– Vi har vidtagit flera åtgärder och väntar på att de ska ge effekt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson