Polska sköterskor till Västervik

En delegation från Västerviks sjukhus har varit i Polen för att rekrytera polska sjuksköterskor. Förhoppningen är att de kan hjälpa till att lösa personalbristen.

23 maj 2015 04:10

Hela Sverige skriker efter sjuksköterskor – inte minst Kalmar läns landsting. Nu söker Västerviks sjukhus efter personal i Polen. Redan tidigare finns avtal med bemanningsföretag om polska läkare.

– Det är ingen hemlighet att sjukvården i stort har en besvärlig personalsituation, och det handlar speciellt om sjuksköterskor. Det här berör i all väsentlighet Västerviks sjukhus, säger Henrik Holmberg, sjukhuschef.

Han förklarar att landstinget arbetar på olika fronter för att göra något åt problemen. En del handlar om att den ordinarie personalen tar extra pass, flyttar sina arbetstider och att pensionerad personal rycker in för att hjälpa till. En annan del handlar om att man utökat antalet utbildningsplatser på Linnéuniversitetet och Campus Västervik, och att sjukhuset numera erbjuder nyutexaminerade sjuksköterskor traineeplatser.

Den tredje biten handlar om just utlandsrekryteringar.

– En delegation från sjukhuset har varit i Polen och träffat ett antal sjuksköterskor som var mycket trevliga och välutbildade, säger Henrik Holmberg.

Förhoppningsvis kommer sjukhuset att kunna anställa 10–15 sjuksköterskor, som till att börja med får en fem månader lång språkkurs i hemlandet. Om planeringen håller kan de inleda sin tjänst i Västervik till nästa vår, och börjar då med en fem månaders introduktion, kombinerat med fortsatta språkstudier. Henrik Holmberg betonar att det handlar om vanliga anställningar.

– Det här är personer som vill flytta till Sverige med sina familjer, säger han.

Fjolårets projekt där man hyrde in ungerska sjuksköterskor via ett bemanningsföretag föll inte väl ut, då många missförstånd och språkförbistringar uppstod. Men det handlade om en kortsiktig lösning, menar Henrik Holmberg, och kan inte jämföras med Polenrekryteringarna.

– Nu rekryterar vi våra egna sjuksköterskor.

Landstinget lägger mycket pengar på rekrytering av personal – men att söka utomlands innebär ingen större fördyring, enligt Henrik Holmberg. Åtminstone inte i det långa perspektivet.

– Det handlar om två, tre miljoner kronor mer, och det avser språkutbildningen.

Personal på sjukhuset ifrågasätter i en intervju med VT hur det kan finnas pengar till hyrpersonal och övertid när man inte kan höja lönerna för sjuksköterskor och satsa på att förbättra arbetsmiljön i stället, så att personal vill stanna kvar. Henrik Holmberg förstår kritiken – men menar att det inte är så enkelt.

– Vi gör det här för att förbättra arbetsmiljön och förbättra för patienterna. Vi vill ha kontinuitet, och gå ifrån det här med hyrsjuksköterskor. På det här sättet kan vi få ny, fast personal.

Någon quick-fix tror han inte att det finns för att komma tillrätta med sjuksköterskebristen. I stället krävs ett kontinuerligt arbete för att erbjuda en god vård och bra utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

Lena Segerberg (S), landstingsråd, är inne på samma spår.

– Att höja lönerna räcker inte, vi måste ha fler huvuden på våra tjänster, säger hon.

Segerberg ser flera orsaker till att bristen på sjuksköterskor är så stor just nu. Dels tror hon att sjuksköterskorna i dag har för mycket administration på sina bord, dels tror hon att nedläggningen av den sjuksköterskeutbildning som tidigare fanns i Västervik har påverkat. Nu när landstinget återigen satsar på att utbilda sköterskor i Västervik, och det finns planer på att minska på personalens administration, så tror Lena Segerberg att läget kommer att förbättras.

– Jag har en stark förhoppning om att det ljusnar snart.

Olika åtgärder

Det pågår en rad olika projekt för att komma tillrätta med personalbristen. Nyligen startade en satsning på sjukvårdssvenska för sjukvårdsutbildade flyktingar och invandrare som har sjukvårdsutbildning, men ännu inte lärt sig språket.

Landstinget tittar också på om vårdpersonalen kan slippa en del administrativa uppgifter. På kirurgkliniken har ett projekt påbörjats för att arbeta med just detta.

Campus Västervik och Linnéuniversitetet har satsat på fler utbildningsplatser i Västervik, och man har infört traineeplatser för nyutexaminerade sjuksköterskor på sjukhuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Petersson