Totalt har Ungern, Tjeckien och Polen bara tagit emot tolv personer inom ramen för det omfördelningsprogram som EU-länderna enades om under hösten 2015.

EU-kommissionen har nu tröttnat definitivt.

"De tre länderna har inte gett några indikationer på att de tänker delta", heter det i ett uttalande från Bryssel.

Länderna riskerar nu dryga böter från EU-domstolen.

Låst läge

Beslutet välkomnas av migrationsminister Heléne Fritzon (S) som hoppas att domstolen ska bidra till att få de asylsystemskritiska länderna på andra tankar.

Nu är det tre länder som fortsätter att obstruera mot beslut i Europa, också domstolsbeslut, och som provocerar kommissionen. Så jag tycker att det är bra att kommissionen agerar, säger Fritzon efter torsdagens migrationsministermöte i Bryssel.

Där gavs en kort genomgång av läget i arbetet med att få en ny gemensam asylpolitik på plats.

Fort går det inte och oenigheten är fortsatt stor.

På ena sidan står länder som Sverige och Tyskland, som vill att alla EU-länder solidariskt är med och tar emot de asylsökande som når kontinenten.

På andra sidan står främst länderna i Öst- och Centraleuropa som inte förstår varför de ska blandas in, när flyktingarna ändå inte vill till dem.

Avgörs på toppmöte?

Tungt avgörande blir nu den vägledande diskussion som samtliga stats- och regeringschefer ska ha till middagen vid nästa veckas toppmöte i Bryssel.

Det är väldigt angeläget att man på stats- och regeringschefsnivå nu har fört upp solidaritetsfrågan. Det är ett arbete som har högsta prioritet, säger Fritzon.

Samtidigt känner hon ett starkt flankstöd från en ambitiös tidsplan från EU-kommissionen, som vill se avgörande beslut under det första halvåret 2018.

Det ökar trycket i förhandlingsarbetet. Om vi ska ha ett gemensamt asylsystem i Europa – vilket Europa måste ha – då måste alla medlemsstater också bidra, säger Fritzon.