SMHI anställer professorer

SMHI ska anställa fyra professorer för att utveckla forskningen inom myndigheten. Först rekryteras en professor i klimatologi.

28 november 2017 13:30

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har haft Norrköping som bas sedan 1975. I dag finns 110 forskare inom SMHI:s expertområden – meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

– Klimatologi är det område som varit mest växande de senaste 20 åren. Därför bedömer vi att det är störst behov av att börja rekryteringen där, säger forskningschefen Joakim Langner. Han räknar med att alla professurer är tillsatta inom två år.

Att utse professorer tar tid – och rekryteringen sker internationellt genom olika nätverk.

– Det är ett noggrant förfarande, med provföreläsningar. En kommitté, med två externa ledamöter, gör en sakkunnig granskning och lämnar ett förslag till generaldirektören, som utser professorn, berättar Joakim Langner.

SMHI har inte några professurer i dag. Men man har haft adjungerade professurer, kopplade till olika universitet och högskolor. Genom att anställa professorer inom forskningen ges nya möjligheter för SMHI:

– Det ger oss möjlighet att själva rekrytera excellenta forskare, och vi kan bestämma inriktningen på en tjänst, säger Joakim Langner och tillägger:

– Det är inte osannolikt att en sådan här professor ska få vara handledare för doktorander. Det skapas en koppling till universiteten.

Forskningen har många internationella kopplingar:

– Genom bland annat Horizon 2020 har vi mycket internationellt forskningssamarbete, säger han.

Horizon 2020 är EU:s forskningsprogram som omfattar 80 miljarder euro under 2014-2020.

Hur går samarbetet med USA? President Trump har ju en annorlunda syn på klimatfrågan.

– Jag tycker inte att det, än så länge, påverkar i någon större grad – men det finns en oro, förstås, för vad som kan hända med de stora institutionerna. En oro för ändringar i deras inriktning, säger Joakim Langner och nämner EPA, motsvarigheten till Naturvårdsverket och Noaa, ett organ för med havs- och atmosfärforskning.

Forskningen vid SMHI finansieras till cirka 70 procent externt, av exempelvis Rymdstyrelsen och Europeiska Rymdorganisationen ESA.

– Det finns också försäkringsbolag som är intresserade av klimatanpassning och finansierar via forskningsstiftelser, säger Joakim Langner.

Kanske kan professurerna också bidra till ännu säkrare väderprognoser. Regeringens mål är väderprognoser med en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson