Vilka ligger begravna här?

De personer som legat under gravstenarna i Vadstena klosterkyrka får genom en guidad tur liv och sin historia berättad.

17 mars 2019 17:00

– Just i dag kommer vi att ha en guidning där vi går runt och framför allt berättar om personer som har legat under gravstenar här i Klosterkyrkan, berättade Gunilla Sjösten innan rundturen. Hon är en av fyra guider som denna dag tar ett 40-tal åhörare runt i kyrkan. Hon berättar vidare att man vet att gravstenar har flyttats runt flera gånger i kyrkan så det finns endast ett fåtal gravar där det verkligen ligger rätt person under stenen. Det mesta är också utgrävt idag.

Under medeltiden fanns det över 400 gravstenar i kyrkan. Det finns idag även gravstenar som fördes till Klosterkyrkan när Sankt Perskyrkan revs 1829.

– Man vet att det finns åtminstone en grav som är helt bevarad. Det är den Gyllenstiernska graven från 1600-talet, säger Gunilla Sjösten.

Klosterkyrkans vänner anordnar olika evenemang. Det kan röra sig om föredrag, visningar och sådant som har anknytning till Klosterkyrkan.

– Vi anordnar ungefär två till tre evenemang per termin. I genomsnitt fem stycken varje år. För inte så länge sedan hade vi en visning av helgonbilder här i kyrkan.

Maria Junaeus berättar om guideturens upplägg:

– Vi är fyra stycken. Vi börjar borta hos Viveca (Sörensen), säger Maria och pekar längs kyrkans södervägg, där för övrigt de allra äldsta gravstenarna finns. Från 1400-talets unionstid.

– Sedan går vi hit och då är det Lars (Elmér). Sedan tar jag över och så avslutar vi med Gunilla (Sjösten). Men det handlar inte så mycket om stenarna, utan om personerna under dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström

Ämnen du kan följa