Så är planerna för nya simhallen

Redan i höst inleds markarbetet med den nya simhallen. Sedan planeringen inleddes har dock förutsättningarna för vad som ska byggas förändrats, bland annat har ytterligare en bassäng tillkommit.

13 april 2019 09:00

I anslutning till Lalandias stora anläggning i Varamon vill kommunen bygga en ny kommunal simhall. Arbetet med hur den ska utformas och vad den ska innehålla går nu mot sitt slut och den 23 april ska kommunstyrelsen ta ställning till tjänstemännens förslag.

– Vi har gjort en förstudie. När politikerna förhoppningsvis antar den så kommer man därefter att gå ut med förfrågningsunderlag och göra en förprojektering. Då kommer man mer i detalj kunna säga hur simhallen ska se ut och vad den skulle kunna kosta, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

Sedan tjänstemännen började titta på simhallsplanerna har dessa förändrats. I diskussion med Lalandia har man enats om att den gym som planeras ska ligga i den kommunala delen för att frigöra yta för Lalandia till annat. Och i samtal med den egna simhallspersonalen har man kommit fram till att det istället för en undervisningsbassäng med höj- och sänkbart golv behövs en annan lösning.

– Personalen menade att en undervisningsbassäng är för lite. Det är fullt där i dag. Därför föreslår vi nu två olika bassänger med olika djup, säger Jimmy Szigeti.

Den stora 50-metersbassängen ska kunna delas av i två stycker 25-metersbässänger och i planerna finns också en varmpool för 20-25 personer liksom en bastu ute i simhallsdelen.

Tidsplanen är att den nya simhallen ska vara färdig samtidigt som Lalandia år 2022.

Om Lalandia inte blir av eller försenas, vad gör ni då?

– I så fall är det möjligt för oss att bygga själva. Då behöver vi komplettera med en egen entré och vi måste fundera på om vi i så fall ska bygga en egen äventyrsdel, säger Jimmy Szigeti.

Kostnaderna för bygget vill Jimmy Szigeti i nuläget inte kommentera. Tidigare har det dock talats om 250 miljoner kronor.

– Vi får se. Än så länge blir det en grov uppskattning och skulle vi säga en summa är risken att den blir en sanning. Det här är en förstudie och det är först vid en upphandling som vi ser vad det landar på, säger han.

I juni kommer politikerna att ta med projektet i sin budget för år 2020-2022. Tanken är sedan att börja bygga under nästa år, så snart detaljplanen för området vunnit laga kraft. Redan i höst börjar man dock att förbereda.

– Man börjar med markbelastningen då för att förbereda. Det behöver göras eftersom grundvattnet är så högt där, säger Jimmy Szigeti.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa