Griftegården satsar på solenergi

Griftegården ska installera solcellspaneler på flera av sina byggnader. Förhoppningen är lägre utgifter och mindre miljöpåverkan.

19 november 2019 10:30

Motala församling har beviljats bygglov för uppförande av solcellspaneler på två byggnader som tillhör griftegården. Det handlar om ekonomibyggnaden och en länga som innehåller garage och förråd.

– Vi har fantastiska tak som står helt outnyttjade. Det är inga kulturbyggnader som vi behöver ta hänsyn till, förklarar griftegårdschefen Daniel Kullman och förklarar att panelerna inte kommer synas märkbart för besökarna.

– Det är ganska plana tak och handlar om några graders lutning, säger han.

Kostnaden för solcellspanelerna beräknas till närmare 1.2 miljoner kronor. Efter regeringens solcellsstöd på 20 procent av summan, landar satsningen  956 000 kronor för Motala församling. Daniel Kullman förklarar att det tar ungefär nio år innan solcellspanelerna har betalat av sig. Därefter förräntas solcellslösningen ge dem kraftigt reducerade kostnader. Men investeringen handlar inte bara om att spara pengar långsiktigt. Miljön är också en viktig faktor.

– Det handlar främst om att dra vårat stå till stacken med miljöarbetet. Vi ställer krav vid våra upphandlingar, men vår miljöprofil är också viktig. Det handlar om att vara trovärdiga, förklarar Daniel Kullman.

Sammanlagt planeras 240 paneler installeras. Förhoppningen är att solcellspanelerna ska vara monterade och i bruk innan årsskiftet.

– Det beror på hur vädret är,  men vi har allt förberett och klart för att börja, säger Daniel Kullman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jennifer Mayer