Jag kommer inte att acceptera, och tillbakavisar, anklagelser om att jag någonsin har ljugit under ed. Det är en lögn, sade Sesssions inför i representanthusets justitieutskott.

Sessions, som ledde Trumpkampanjens utrikespolitiska råd, säger att han inte minns det tillfälle då han sägs ha träffat en annan kampanjrådgivare, Carter Page. Page har hävdat att han berättat för Sessions att han förberedde ett besök i Ryssland och att han informerade Sessions om sina kontakter med Ryssland, rapporterar tidningen The New York Times.

Minns Papadopoulos-möte

Sessions medger dock under utfrågningen att han nu minns att han hade ett möte med Donald Trumps tidigare utrikespolitiske rådgivare George Papadopoulos. Men Sessions säger att han inte minns detaljerna i konversationen med Papadopoulos, som hävdar att han berättat för Sessions att han varit på besök i Ryssland.

Enligt Sessions kommer han nu ihåg att han sagt till Papadopoulos att han hade fullmakt att representera Trumpkampanjen i kontakter med den ryska regeringen.

Jag sade det helt enkelt på det sättet, säger Sessions vid utfrågningen.

Möten med ambassadör

I FBI:s utredning framkommer det att Papadopoulos har erkänt att han ljugit för FBI om sina kontakter med Ryssland, bland annat med en person med nära band till Kreml.

För Sessions är utfrågningen en svår balansgång, eftersom han vid minst två tillfällen tidigare – och under ed – sagt att han varken hade några möten med ryska representanter, eller kände till någon i kampanjen som hade det.

Detta trots att han själv hade flera möten med den ryske ambassadören.