Många småföretagare utanför a-kassan

Mer än hälften av landets 430 000 småföretagare står utanför a-kassan.

Kännedomen om att det ens finns en a-kassa är för låg, säger Bodil Åström, vd i Småföretagarnas arbetslöshetskassa (Småa).

10 februari 2019 11:09

Konjunkturbarometern faller och alla sektorer utom bygg- och anläggning är på nedgång. Den signalen borde småföretagare uppmärksamma och gardera sig för en eventuell arbetslöshet, anser Småa. Det krävs nämligen minst ett års medlemskap i a-kassan för att få det inkomstbaserade beloppet.

Men frågan är hur många småföretagare som känner till att det existerar en a-kassa för dem.

Många tror att de inte omfattas av a-kassan. Och att försäkra sin inkomst är kanske inte det första man tänker på när man startar företag, säger Bodil Åström.

En rapport från Swedbank och sparbankerna i somras pekade på att det ställs högre krav på företagare än för anställda att bevisa att de verkligen är arbetslösa – företaget måste avvecklas eller vara vilande. En företagare kan också välja att gå ned i lön i stället för att bli arbetslös. Men det kan ändå vara en god idé att gå med i en a-kassa, inte minst därför att småföretagarna redan betalat två tredjedelar av arbetslöshetsförsäkringen via arbetsgivar- och egenavgifter.

Den som inte är medlem i a-kassan och blir arbetslös får som mest ett grundbelopp på 8 030 kronor i månaden, jämfört med som mest 20 020 kronor för den som är medlem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT