Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin (MP) uppmanar världssamfundet att gå samman och förbjuda kärnvapen.

"I en oförutsägbar värld kan inte mänsklighetens öde vila i händerna på oberäkneliga ledare som hotar varandra med massförstörelsevapen. Ingen människa ska kunna utplåna hundratusentals genom ett knapptryck, skriver hon på DN debatt.

I juli 2017 röstade Sverige, tillsammans med 121 länder, ja till FN:s kärnvapenkonvention. Konventionen analyseras nu i en utredning som ska vara klar i september i år. Lövin hänvisar till en ökad politisk instabilitet i världen och skriver att Sverige "bör underteckna och ratificera konventionen".

Lövin är kritisk till vad hon kallar en "märklig och historielös debatt" som drivs i Sverige, "där flera partier tycks mena att stormakternas kärnvapen bidrar till att upprätthålla världsfreden genom sin ömsesidigt avskräckande effekt".