Ej risk för förorening

19 november 2013 19:46

Två mindre avloppsreningsverk i Västerviks kommun avförs nu från länsstyrelsens databas med förorenade områden. Anledningen är att man sett att de aldrig tagit emot avloppsvatten från någon industri.

Detta gäller mark på Idö och i Stensnäs.

Länsstyrelsen förklarar i ett brev till Västerviks kommun varför dessa nu tas bort ur databasen MIFO. MIFO är en databas med omkring 4000 områden i Kalmar län som man misstänker kan vara förorenade. Databasen har nu reviderats och då har en del misstänkta områden tagits bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!