Alltför många avstår frukt och grönt

Så många som 92 procent av Västerviksborna äter mindre än den rekommenderade mängden frukt och grönt. Det visar siffror från Folkhälsoinstitutet.

18 oktober 2012 12:41

Undersökningen har gjorts i form av en nationell folkhälsoenkät som presenterats i samband med pågående satsningen Ett friskare Sverige.

Den visar att bara nio procent av svenskarna följer Livsmedelverkets rekommendationer om att äta frukt och grönsaker minst fem gånger per dag. Skillnaden mellan män och kvinnor är markant. Bara fem procent av männen lever efter rekommendationerna mot 13 procent av kvinnorna.

Duktigast är man i Stockholms län där elva procent av invånarna följer råden. Minst frukt och grönt äter man i Västernorrland där bara fem procent äter tillräcklig mängd.

I Västervik är det åtta procent som följer kostråden - tio procent av kvinnorna och fem procent av männen.

Pia Lindeskog, chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut, menar att förutsättningarna för att äta hälsosamt varierar stort mellan olika grupper.

- Personer med god ekonomi och lång utbildning har ofta bättre matvanor än personer med kort utbildning och låg inkomst.

Andra saker man kan göra för att skaffa sig goda matvanor är att äta regelbundet, välja fibrer och fisk, att titta efter nyckelhålsmärkningen och att äta efter tallriksmodellen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!