Giftig villatomt med på priolista

En villatomt i Ankarsrum är senaste tillskottet i länsstyrelsens program för efterbehandling av förorenade områden.

7 december 2011 18:13

Länsstyrelsens program omfattar åren 2012-2014 och tar upp såväl genomförda som pågående och planerade saneringsprojekt, plus en rad misstänkta platser som ska undersökas.

I Kalmar län finns omkring 4 000 förorenade eller kanske förorenade områden. Totalt i hela landet finns nästan 80 000.

Industrierna i länet har gett upphov till många föroreningar. Exempel på miljöstörande industrier är sågverk, massabruk och glasbruk.

En annan industri som har bidragit med föroreningar är gruvdriften. I våra trakter finns Gladhammars gruvor, där det producerades järnmalm och tackmalm redan på 1500-talet.

Gruvdriften i Gladhammar upphörde i slutet av 1800-talet. Området är nu snart sanerat. Arbetet ska vara klart den 16 december.

Därmed ska det stora läckaget av metallföroreningar ha stoppats. Tidigare har det årligen läckt ut 430 kilo koppar, 0,8 kilo arsenik, 60 kilo bly och 120 kilo kobolt till ytvattnet.

På prioriteringslistan över objekt som ska undersökas finns en villatomt i Ankarsrum.

VT berättade om den i mitten på november. Vid en ledningsdragning på fastigheten upptäcktes ett svart illaluktande lager och tydliga tjärklumpar.

Ett prov togs och analyserades. Det visade sig innehålla höga halter av polyaromatiska kolväten. Föroreningen har nog legat där i många år och kan komma från Ankarsrums bruk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!