Västerviksbolag riskerar vite på en kvarts miljon

Bolaget Arbetsmyran, som äger den ödelagda tomten intill Willys i Västervik, riskerar vite på 250 000 kronor. Bolaget hade storslagna planer på att sanera tomten och bygga affärsområde. Men inget har gjorts.

1 augusti 2011 10:24

I vintras kunde vi berätta att Västerviksbolaget Arbetsmyran AB hade stora planer på att sanera fastigheten Skeppet 4, som ligger intill Willysparkeringen på Södra Järnvägsgatan.

Enligt ett vitesbeslut som miljö- och byggnadsnämnden tog för snart två år sedan måste bolaget undersöka och utreda förekomsten av giftiga ämnen som kan finnas i marken.

En förstudie av marken visar att platsen i synnerhet är förorenad av en kemtvätt som legat där. Enligt bolagets representant, Tomas Dahlqvist, fick de inte klart för sig att marken var förorenad förrän efter köpet av själva tomten.

Bolaget hade egna idéer på hur man skulle sanera tomten. De redovisade sina förslag för kommunen men dessa godkändes inte. Enligt miljö- och byggnadskontoret var planerna inte förenliga med den kunskap som finns om sanering idag.

Fastighetsägaren fick en tidsfrist fram till den 27 juni att göra de kompletterande testerna inför en sanering.

Men inga tester har redovisats till miljö- och byggnadsnämnden som nu kräver att Mark- och miljödomstolen i Växjö dömer ut ett vite till bolaget på en kvarts miljon kronor. Inom en vecka, från och med dagens datum, väntas beslut från domstolen.

VT har sökt representanter från Arbetsmyran AB utan resultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!