"Vildsvinsolyckor ökar med raketfart"

Sedan några år är även den som kör på ett vildsvin skyldig att polisanmäla olyckan. Tidigare har denna skyldighet omfattat endast krock med älg, hjort, rådjur samt björn, järv och lo.

 

I Ukna har en hel vildsvinsfamilj legat död i diket under flera dagar.

12 september 2008 15:29
I måndags körde en långtradare in i en flock vildsvin på riksvägen mellan Högsby och Oskarshamn. Minst sex djur dödades. Chauffören anmälde omgående, helt korrekt, olyckan till polisen.Den som i trafiken kör på till exempel älg, hjort eller rådjur har alltid varit skyldig att rapportera olyckan till polis. Det var dock först för några år sedan denna lagliga skyldighet började omfatta även vildsvin.

 

- När man skjuter på ett vildsvin och djuret går in på annans jaktområde har man enligt lag fortfarande inte någon underrättelseskyldighet till jakträttsinnehavare eller markägare då det gäller vildsvin, men väl då det handlar om älg, hjort, rådjur, björn etc, säger länsjaktvårdskonsulent Bengt Andersson.

 

 

- Lagen är gammal och borde kanske ändras. Har man skadeskjutit ett djur bör man alltid kontakta granne/jakträttsinnehavare innan man efterföljer ett djur in på dennes mark. Eller polisen om man inte får tag på någon.

 

Bengt Andersson tror inte att alla inser vilket problem vildsvinen kommer att bli i trafiken inom bara fem, tio år.

 

- Det senaste året fördubblades antalet vildsvinsolyckor. Vildsvinen ökar i antal med raketfart. De har inga fiender, förutom jägare och trafiken.

 

 

- De har också en mycket hög reproduktion. En sugga blir könsmogen redan vid ett års ålder och får sedan flera kullar per år. Av de kanske tio kultingar varje sugga föder överlever fem. En älg däremot får sin första kalv först vid tre års ålder.

 

En krock med ett vildsvin ger sällan personskador, men bilarna blir i regel rejält sönderslagna fram- och undertill.

 

- Även en gris på 100-150 kilo är ett mycket stort djur att köra på med sin bil.

 

 

Även förare av tåg måste anmäla när han/hon kör på älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv och lo. Samt utter och mufflonfår.

 

I dikesrenen längs väg 888 i Ukna har under innevarande vecka legat en död vildsvinssugga och tre döda kultingar vilka troligen alla påkörts av tåget på den järnväg som löper alldeles intill vägen.

 

Ortsbor i Ukna såg för några veckor sedan att den påkörda suggan hade sju kultingar. Sannolikt finns det alltså fyra kultingar kvar som nu ensamma irrar omkring i området.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!