SD: Vindkraft är feministisk energipolitik

Vindkraft är resultatet av en feministisk ideologi. Det anser SD och röstade nej till Tekniska verkens satsning på vindkraft i Sunne.

25 mars 2020 13:00

Tisdagens fullmäktigemöte skilde sig en aning från ett ordinärt möte. För att hindra smittspridning har antalet ledamöter decimerats från 79 till 41. Därför kunde fullmäktiges ordförande Lars Vikinge (C) så generöst erbjuda ledamöterna valfri plats.

– Sprid ut er, det är fri placering sa han till den glesa församlingen.

Mötet hade också kortats av och klarades av på under fyra timmar. 

Men det hindrade ändå inte debattens vågor att svalla höga när det kom till ärendet om Tekniska verkens investering i en vindkraftspark i Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget i Sunne kommun. Ett projekt som får kosta bolaget maximalt 600 miljoner.

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Borg (M), uttryckte att man från Alliansens sida är positiv till satsningen på vindkraft, att den är affärsmässig och uppfyller Linköpings målsättning att vara koldioxidneutral 2025. 

Däremot ville han ha med ett tilläggsyrkande – med tanke på coronakrisen – att utvecklingen i projektet noga ska följas upp och bevakas.

 

Sverigedemokraterna är det parti som är helt emot satsningen.

Såväl Jörgen Ring (SD) som Torsten Svärdström (SD), var helt emot projektet. Dock på lite olika grunder. 

– Tekniska verken i Linköping är ett kommunalt bolag som ägs av Linköpings kommun. Det är ett grovt övertramp, både att bedriva en så stor verksamhet i en annan kommun och förstöra en annan kommuns natursköna miljö, endast för att försöka kompensera för sina egna tillkortakommanden för att klara sina egna miljömål, säger han.

Torsten Svärdström, såg det ur ett energipolitiskt perspektiv.

–  Vi har nu att hantera konsekvenserna av en feministisk energipolitik, sa han och hävdade att regionala och lokala planer på koldioxidneutralitet är substanslösa idéer utan koppling till verkligheten. 

Det Sverigedemokraterna vill är att Sverige beslutar att satsa på "ny modern, säker kärnkraft".

 

Rebecka Hovenberg (MP) påpekade att Sunne kommun är mycket positiv till satsningen och att ingen – inte ens fågelskådarna – har överklagat beslutet.

Hon ifrågasatte också varför Svärdström, som sitter i Tekniska verkens styrelse, inte har sagt något under bolagets styrelsemöten. Hon fick svaret:

– I styrelsen är jag inte för att prata politik.

Christian Gustavsson (M) fick sista ordet när han från talarstolen uttryckte han inte kunde se något kvinnligt i ett vindkraftverk. 

– Snarare är det väl egentligen en ganska manlig skapelse.

Till slut klubbades beslutet med Niklas Borgs tillägg. Dock med reservation från SD och också en protokollsnotering från Michael Cocozza (L) som anser att ärendet bör återremitteras för att klara ut kalkylen på 600 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!