Notan för att utbilda en grundskoleelev i en kommunal skola landade på 113 700 kronor förra året, visar färsk statistik från SCB som kommun- och landstingsdatabasen Kolada sammanställt.

I summan ingår precis allt, från administration till hyvelbänkar och symaskiner.

Dyrt i glesbygd

Av en rad olika skäl varierar de olika utgiftsposterna stort mellan kommunerna. Det är till exempel extra kostsamt att driva skolverksamhet i glesbygd. Men också sådant som personaltäthet, lönedrivande konkurrens om lärare, större investeringar och politisk ambitionsnivå – eller sparkrav – i kommunen spelar in.

Undervisningen, huvudsakligen mätt i löner till lärare, kostade 48 000 kronor per elev i Värmdö i Stockholms län. I Sorsele i Västerbotten var kostnaden 97 000 kronor. Och medan skollokalerna kostade 6 500 kronor per elev i småländska Emmaboda avsatte Orust på västkusten 33 500 kronor per elev.

Hallsberg lägst

Boxholm i Östergötland avsatte 1 100 kronor per elev i det som benämns lärverktyg, det vill säga böcker, skolbibliotek, datorer och annan utrustning. I Kungsör i Västmanlands län avsattes 11 500 kronor per elev.

På riksnivå landade alltså totalkostnaden på 113 700 kronor i fjol, en ökning med 3,9 procent jämfört med 2017. Lägst låg Hallsberg, Örebro län, med 93 000 kronor per elev. En elev i Överkalix, Norrbotten, kostade nästan dubbelt så mycket: 184 000 kronor.

Koladas sammanställning omfattar endast de kommunala skolorna, på grund av ekonomisk statistisk sekretess för de fristående skolorna.