Debatt Region Kalmar län visar enormt röda siffror. Likt många Socialdemokrater skickar regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson fram tjänstemännen vid tuffa besked, men ansvaret för regionens ekonomi vilar faktiskt på politiken.

Underskottet har flera anledningar. Förutom svag politisk styrning har kostnaderna för hyrbemanning inom vården eskalerat, vilket M och KD länge flaggat för.

Vi har presenterat olika alternativ till hur både budgetarbete, årsrapporter och andra ekonomiska instrument kan användas bättre, samt en lång åtgärdslista därtill för att attrahera men inte minst behålla personal och undgå de skenande hyrkostnaderna.

Ekonomin och bemanningen krisar, men inget händer. Sommaren är redan här, utan besked från Länsunionen om hur många vårdplatser som stängs ned eller vad det får för konsekvenser för vanligt folk.

Telefonen har gått varm på sistone där medborgare, anställda och fackliga är oroliga för hur dåligt Region Kalmar län egentligen mår.

Hur det ekonomiskt mycket trängda läget kommer att påverka vårdens tillgänglighet, patientsäkerheten och personalpolitiken är frågor som lyfts ideligen. Men svaren uteblir!

Regionens slogan ”varje dag lite bättre” räcker knappast längre, allt medan ”varje dag lite sämre” numera inte är ett skratt som fastnar i halsen utan tyvärr verklighet.

Det krävs krafttag för att vända skutan, men Länsunionen sitter skrämmande still i båten.