Lägre energipriser pressar inflationen

Inflationen var oförändrad i december.

Men fallande energipriser lär pressa inflationen och kanske tvinga Riksbanken att agera, enligt Nordeaekonomerna.

15 januari 2020 09:33

Inflationstakten, prisförändringarna på årsbasis enligt måttet KPIF där räntorna är exkluderade, låg på 1,7 procent i december, enligt Statistiska centralbyrån. Det var oförändrat med november och i linje med ekonomernas och Riksbankens förväntningar.

Så långt alltså inga överraskningar. Men Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson pekar på att energipriserna fallit de senaste veckorna, något som, om de ligger kvar på nuvarande nivå, kommer att pressa ner inflationen ytterligare en bit bort från Riksbankens mål på två procent.

Isaksson tror ändå att det mest troliga är att räntan ligger kvar på nollan hela året, men ett lägre inflationstryck kan få Riksbanken att sänka under nollan igen eller vidta andra lättnader för att få fart på priserna.

Prishöjningar på transport, boende och livsmedel samt för restaurangbesök och diverse varor och tjänster hade störst påverkan på inflationstakten. Lägre priser för exempelvis mobiltelefoner höll inflationen nere.

Månadsförändringen var 0,4 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Framför allt högre priser för flygresor utrikes och charterflygresor bidrog till månadsförändringen i december som är en vanlig period för semesterresor.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i december till 1,8 procent, oförändrat jämfört med månaden före.

Fakta: Dessa varor påverkar mest
VarugruppPrisförändring på årsbasis (%)
Livsmedel+2,4
Avgifter för hyreslägenhet, bostadsrätt+1,6
Kostnader nyttjande av villa+2,5
Drift av fordon+5,7
Teleutrustning–15,1
Restauranger+3,2
Källa: SCB
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT