Förslagen ingår i Liberalernas satsning på att profilera partiet mer i klimatpolitiken. De ska, sedan partistyrelsen nu har ställt sig bakom dem, upp till debatt på Liberalernas landsmöte i mitten av november.

Ett förslag är att avpassa reseavdragen mer till den kollektivtrafik som finns, eller inte finns.

Vi tycker att man ska lägga större vikt vid att reseavdraget inte ska vara lika högt om kollektivtrafiken är bra, säger Helena Gellerman, som sitter i riksdagens trafikutskott för L.

Liberalerna vill också att enbart bilar med nollutsläpp, vanligtvis elbilar, ska belönas i systemet med bonus malus. Idag får även hybridbilar bonus.

Partiet lägger, i sin klimatpolitik, mest kraft på att minska utsläppen från fossila drivmedel i transportsektorn. Det är det som är nyckeln om Sverige ska nå målet om 70 procent i minskade utsläpp av växthusgaser 2030, jämfört med 2010., enligt Helena Gellerman.

Ett inslag i L:s nya politik är förslaget om en elektrifieringskommission, vars uppdrag ska vara att styra om den tunga trafiken bort från diesel.