Kraftigt vinstlyft för Blackrock

15 januari 2020 12:50

Världens största kapitalförvaltare Blackrocks vinst ökade med drygt 40 procent under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period 2018.

Vinstökningen drevs på av ökade inflöden i börsnoterade fonder samt inom verksamhetsgrenen som hanterar pengaflöden.

Nettointäkterna ökade till 1,3 miljarder dollar, motsvarande drygt tolv miljarder kronor, från 927 miljoner dollar under fjärde kvartalet året före.

Det New York-baserade bolaget förvaltade ett totalt kapital om 7 400 miljarder dollar, eller 70 000 miljarder kronor, vid årsskiftet – en ökning från 6 000 miljarder dollar året före.

Rättat: I en tidigare version fanns felaktiga uppgifter om hur stort kapital Blackrock förvaltar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters