Riksdagen vill förbjuda eftersupning

Riksdagen har beslutat att begära ett förslag från regeringen om kriminalisering av så kallad eftersupning. I botten låg en motion från Socialdemokraterna men samtliga partier står bakom kravet. Socialutskottet var i sitt betänkandet enigt om att begära en kriminalisering.

30 mars 2011 18:55

I dag kan en bilförare klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att han eller hon druckit alkohol i efterhand, efter att ha upptäckts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!