Röda Korset-sänkning också lyft

För att återupprätta Röda Korsets sargade förtroende fick ordförande Bengt Westerberg sitt arvode sänkt från 68 500 till 55 000 kronor. Men det innebar inte bara en arvodessänkning.

20 maj 2010 09:44

I själva verket höjdes hans arvode för ordförandeskapet i Svenska Röda Korset från 47 950 till 55 000 kronor, ett lyft med 14 procent, enligt Aftonbladet. Det är ersättningen för arbetet som vice ordförande i Internationella Röda Korset på 20 550 kronor som helt sonika har tagits bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!