Bantningsmedlet Reductil stoppas

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) drar in bantningsmedlet Reductil (sibutramin) tills vidare, eftersom nyttan med läkemedlet inte uppväger riskerna.

21 januari 2010 18:42

Tidigare har svenska Läkemedelsverket uppmanat till försiktighet när det gäller användandet av läkemedlet eftersom medicinen kan öka riskerna för hjärtinfarkt och stroke.

En studie med nästan 10 000 överviktiga patienter med hjärt- och kärlproblem visade att riskerna att drabbas av en allvarlig händelse var förhöjd hos dem som tog Reductil, jämfört med dem som fick sockerpiller. Resultatet av studien har legat till grund för EMA:s beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!