Moderater kritiska mot sjukförslag

Regeringens förslag att begränsa möjligheten till höjd sjukersättning genom avtalade försäkringar vållar åter kritik - nu intern.

22 januari 2008 21:53

Starka åsikter luftades när de moderata riksdagsledamöterna träffades på tisdagen.

-Det var rätt mycket kritiska röster. En övervägande majoritet av dem som yttrade sig var kritiska, säger Jan Ericson (m), ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott och suppleant i socialförsäkringsutskottet, till TT.

Många fack och arbetsgivare har i kollektivavtal enats om att de som varit sjuka mer än ett år ska kunna få ut mer än reglerade 75 procent av lönen. En del svenskar har också tecknat privata sjukförsäkringar som höjer ersättningen.

Regeringens förslag ligger i en departementspromemoria som är ute på remiss. Men redan har både fack och näringsliv reagerat och talat om en attack mot avtalsrätten.

"Ansvarstagande"

I promemorian vill regeringen trappa ner den statliga ersättningen i samma grad som försäkringen höjer. Men nu sparkar alltså också många moderater bakut internt.

På begäran av Ericson och m-kollegan Lennart Hedquist besökte moderata socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson sitt partis riksdagsgrupp på tisdagen.

Åsikter höjdes exempelvis om att ifall förslaget genomdrivs kan lika gärna alla slags privata sjukförsäkringar förbjudas.

Ericson, också aktiv i partiets fackliga nätverk, tycker regeringen gjort mycket gott för att ner sjuktalen och få tillbaka människor i arbete. Men försäkringsbegränsningen ger han inte mycket för.

-Med vår ideologi tycker jag inte att det är rätt väg. Vi uppmuntrar ju alltid annars till individuellt ansvarstagande.

Alliansmotstånd

Ericson tolkar också synen på förslaget i den borgerliga alliansen som att "ingen slåss ju på barrikaderna" för det.

-Min bild är att det finns ett motstånd mot förslaget även i de andra allianspartierna.

Också det fackliga m-nätverket har också avlossat ett remissyttrande. Där står: "Som moderater värnar vi om individens frihet och om avtalsfriheten". Vidare också att: "Förslaget att inskränka denna rätt tycker vi är synnerligen olyckligt."

Den 11 februari går remisstiden ut. Sedan ska regeringen snickra ihop ett lagförslag till riksdagen.

-Förhoppningsvis lyssnar man och lägger ett förslag utan den här delen, säger Ericson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT