Vattenfall undersöker nya reaktorer

De svenska kärnkraftverk som i dag är i drift ska fasas ut med start under andra halvan av 2020-talet. Vattenfall analyserar nu förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer.(TT)

18 september 2014 11:04

De svenska kärnkraftverk som i dag är i drift ska fasas ut med start under andra halvan av 2020-talet. Vattenfall analyserar nu förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer. Under andra halvan av september ska bolaget påbörja markundersökningar på Väröhalvön väster om Ringhals kärnkraftverk, enligt Vattenfall.

Oavsett vad som händer med energipolitiken under de kommande åren, om det ens blir tillåtet att bygga nya kärnkraftverk, så kommer det ändå behöva byggas någon typ av kraftverk vid Ringhals, enligt Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

-Vi behöver undersöka möjligheterna att bygga där, men ett eventuellt investeringsbeslut ligger långt fram i tiden, åtta till tio år, säger Mats Ladeborn.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!