Valundersökningar ger spretiga bud

Alliansen backar något i United Minds opinionsmätning för Aftonbladet, samtidigt som det rödgröna blocket ligger nästan stilla.

Tre andra mätningar från i går visar samtidigt på helt olika resultat.

6 september 2014 15:10

I United Minds mätning är förändringarna för partierna små jämfört med förra veckan. Försprånget för S, MP och V växer med 1,7 procentenheter till 9 procentenheter. Sverigedemokraterna går fram mest, med 1,2 procentenheter till 11,4. Feministiskt initiativ får 2,8 procent och har en bra bit kvar till fyraprocentsspärren.

Olika resultat

På fredagen presenterades också Demoskops och Sifos senaste opinionsundersökningar, som visar helt olika resultat. Ytterligare en undersökning från Skop ökar förvirringen. Den visar att V går om MP och just nu är Sveriges fjärde största parti med 8,3 procent. Partiet ökar visserligen även i de två andra undersökningarna men MP får flera procent mer där.

I Demoskops mätning ökar stödet för det rödgröna blocket, vilket ger de tre partierna en ledning på 11,5 procentenheter. Även Skops väljarbarometer visar att skillnaden mellan de två blocken är stor, tio procent. Men enligt Sifo-mätningen knappar Alliansen in på de rödgröna och minskar gapet mellan blocken till endast 4,5 procentenheter.

De olika opinionsinstituten skiljer sig dock en del åt vad beträffar längden på mätperioden och hur frågan formulerats.

Önsketänkande

För partierna innebär den splittrade bilden från opinionsundersökningarna möjligheter till önsketänkande, menar Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

-Man kan välja de resultat som är positiva i det egna partiets riktning. Men för väljarna kan det verka förvirrande. Men vad ska man göra? Man kan inte förbjuda opinionsmätningar, möjligen önska att de skulle vara bättre.

TT: Är det för många mätningar?

-Nej, det tycker jag inte. Det är inte fler nu än vid senaste valet.

Enligt Peter Esaiasson finns fyra faktorer som är grundläggande för mätningarna. Det handlar om hur urvalet görs, hur resultaten viktas, vilket insamlingssätt som används och under hur lång tidsperiod frågorna ställs.

-Görs mätningen exempelvis under en vecka säger det mer än om den omfattar en månad. I slutet av 1980-talet förekom också en typ av "tracking" som följde opinionen dag för dag. Det vore intressant att se nu.

TT: Hur viktiga blir de opinionsmätningar som görs den kommande veckan?

-De kommer att bli helt avgörande för de som tänker rösta strategiskt.

"Det blir stentufft"

Även om opinionsmätningarna spretar har det gått rätt tungt för Socialdemokraterna i dem. Men S-ledaren Stefan Löfven håller inte med om den bilden:

-Nej, det går åt olika håll. I torsdags till exempel hade vi en där vi gick upp och en där vi gick ned.
-Det enda vi kan säga är att det är väldigt olika och det pekar på att det blir stentufft.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!