Människan pekas ut som klimatbov

En stor majoritet av klimatforskarna blir allt mer övertygad om att klimatuppvärmningen orsakas av människans utsläpp av växthusgaser.

22 augusti 2013 09:27

Inom en dryg månad lägger FN:s klimatpanel (IPCC) fram den vetenskapliga delen av sin femte klimatrapport och konsensus är att uppvärmningen med 95 procents säkerhet beror på mänsklig aktivitet. Det framgår av en sammanfattning av rapporten som läckt ut de senaste dagarna.

Medeltemperaturen på jorden beräknas öka från en till fem grader Celsius fram till nästa sekelskifte. Detta är något snävare marginaler jämfört med den förra rapporten från 2007 som talade om en höjning på 1,1-6,4 grader, men fortfarande är riskerna för en total avsmältning av havsisen i Arktis överhängande. Havsnivån väntas stiga med 29 till 82 centimeter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!