S-förslag om utbildningskontrakt

Socialdemokraterna föreslår ett jobb- och utbildningskontrakt värt cirka två miljarder kronor i sin vårmotion.

25 april 2012 12:59

Det ska ge 10 000 helårsplatser och ska finansieras genom att man avvecklar den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga, enligt S-ledaren Stefan Löfven.

Han förklarar att Socialdemokraternas jobbpolitik vilar på tre fundament. Först kommer stabila offentliga finanser. Därtill lyfter han fram närings- och innovationspolitik.

-Det tredje är att se till att dagens och morgondagens arbetskraft är rätt utbildad, rätt klädd för arbetsmarknaden, säger Stefan Löfven.

Individen har ansvar för att vara anställningsbar men även samhället har ett ansvar, enligt Löfven.

Förslaget kallas utbildningskontrakt för de unga, enligt Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Målet är att alla ska ha gymnasieutbildning före 25 års ålder och som delmål har Socialdemokraterna satt upp att 95 procent av alla 18-24-åringar ska ha gymnasieexamen eller studera för att få det till 2020.

I förslaget ingår trainee-jobb, som ska erbjudas till den som är arbetslös, är under 25 år och har gymnasieutbildning. Det ska även erbjudas till arbetssökande med högskoleexamen och som är högst 29 år.

Modellen är att ekonomiskt stödja den arbetsgivare som anställer sådana personer som uppfyller kriterierna.

-Om man inte har gymnasieutbildning kommer man längre och längre ifrån arbetsmarknaden. Det här vill vi avhjälpa, säger Stefan Löfven på pressträffen.

Enligt Löfven, som hänvisar till Svenskt näringsliv i frågan, uppger många företagare att de i dagsläget tvingas tacka nej till order då de inte hittar utbildad arbetskraft.

-Samtidigt har vi massor av människor gående arbetslösa. Flera av dem har inte utbildning, så att de blir anställningsbara, säger han.

S-förslaget om ett utbildningskontrakt för två miljarder är bara en liten del av de cirka 16 miljarder kronor som beräknas komma in till statskassan om regeringens nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga slopas. Vad resten av skattehöjningen ska gå till ville Löfven inte gå in på före det att hela vårmotionen är klar.

Socialdemokraternas riksdagsgrupp väntas godkänna motionen på torsdag eftermiddag, men det är oklart om den offentliggörs före det att motionstiden löper ut den 2 maj.

Enligt Magdalena Andersson visar studier att det är lönsamt för ungdomar att studera. Även låga eller medelmåttiga gymnasiebetyg fördubblar chanserna att bli anställd.

-Examen gör stor skillnad, säger hon.

Enligt Andersson har regeringen skurit ned möjligheterna för ungdomar att läsa in gymnasieexamen om de har hoppat av skolan, till följd av väsentligt färre komvux-platser och en bantad arbetsmarknadsutbildning. Hon hänvisar bland annat till siffror från Skolverket, som visar att antalet heltidsstuderande på Komvux fallit från 142 443 år 2006 till 86 630 år 2010, medan antalet personer i arbetsmarknadsutbildning har fallit från 44 836 till 19 081.

-Vi föreslår ett utbildningskontrakt som innehåller både rättigheter och skyldigheter, säger Andersson.

Det handlar i korthet om att garantera en utbildning som leder till gymnasieexamen.

Utöver komvux kommer satsningen riktas till personer som väljer att studera på folkhögskola och till de studerande vill S ge ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag.

-Antingen på den nivå som gäller om man är berättigad till a-kassa.

Alternativt får de studerande stöd som motsvarar det försörjningsstöd de har.

Sverigedemokraternas förslag om att ta bort nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar räcker inte, då det inte säger något om hur pengarna ska användas, enligt Magdalena Andersson.

-Vi ser inga poänger med att bara höja en skatt, säger hon.

Hon välkomnar samtidigt Sverigedemokraterna och alla andra riksdagsledamöter att stödja Socialdemokraternas budgetförslag i höst.

-Jag är ganska förvånad. Jag hade förväntat mig något nytänkande, något som inte redan finns, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) om S-förslaget om ett utbildningskontrakt för unga.
-Vi har ju redan reformerna på plats. Det här är att slå in öppna dörrar, tillägger hon.

Engström nämner som exempel möjligheten till motivationshöjande utbildning på folkhögskola och höjningen av studiebidraget till 6 300 kronor för dem som går tillbaka till skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!