Växelvis boende inte dåligt för unga

Tonårsbarn tycks inte fara illa av att flytta mellan mamman och pappan sedan föräldrarna separerat. De har visserligen lägre livskvalitet än unga i kärnfamiljer, men mår bättre än dem som bor med bara en förälder, skriver Upsala Nya Tidning.

15 mars 2012 01:30

Bakom slutsatsen finns en enkätundersökning där 172 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio från hela landet deltog.

Forskare menar dock att det behövs fler studier, i synnerhet på yngre barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!